BENITO URBAN е наследник на вече 100-годишен бизнес за машинно леене и коване, който се превърна в лидер на глобалната индустрия за градско оборудване с присъствие в повече от 50 страни. Професионален и всеотдаен екип и ресурси осигуряват нарастващото глобално присъствие.


BENITO URBAN обръщат специално внимание на качеството, дизайна и иновациите. Сертифицирането на фирмата през 2001 г. по сертификат за качество ISO 9001, бе последвано от издаването на различни качествени и технически сертификати за всеки отделен продукт, специфични за различните държави по света. Що се отнася до дизайна и разработването на продукти, BENITO URBAN е регистрирала над 500 патента и непрекъснато се фокусира върху нови начини за иновации на продуктите, материалите и дизайна, като винаги се съобразява с последните тенденции и адаптира продуктите си към специфичните нужди и поведение на крайните потребители , За тази цел BENITO URBAN си сътрудничи с известни архитекти и дизайнери като Рафаел Монео(Rafael Moneo) и Хуан Наваро Балдевег(Juan Navarro Baldeweg).