Проекти


Създаваме удивителни неща със светлината!

Осветлението може да превърне пространството, не само в по-комфортно място, но в преживяване с уникална идентичност. Използвайки завладяващата сила на светлината, ние променяме начина, по който хората гледат или реагират на заобикалящата ги среда. Разгледайте нашите светлинни решения, имплементирани в проектите, които сме реализирали.

Тунел Витиня
Офис Арсеналски
Офис Опълченска
Maxi Pet Варна
Зала по фехтовка
Шоурум Омникар
Джамия с. Брестница
Sensata, Ботевград

Сграда Московска

Сграда Баумит
Шоурум Еуратек
Адвокатска кантора
Неврокопска Митрополия
Роуз Еър
Магазин Bianki, Ring Mall
Комплекс Райски Залив

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM