Общи Условия

ИНФОТЕЛ 2000 ООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ИНФОТЕЛ 2000 ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. Може да намерите подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на тази електронната страница или на адреса на седалището на дружеството.

ИНФОТЕЛ 2000 ООД чрез z-light.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

По време на попълване на контактната форма на z-light.bg. Клиентът има възможност да се съгласи да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщения, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщениe.

ИНФОТЕЛ 2000 ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. ИНФОТЕЛ 2000 ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ИНФОТЕЛ 2000 ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ИНФОТЕЛ 2000 ООД.

ИНФОТЕЛ 2000 ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.

ИНФОТЕЛ 2000 ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ИНФОТЕЛ 2000 ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ИНФОТЕЛ 2000 ООД.

ИНФОТЕЛ 2000 ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите „Бисквитки/ кукита (cookies)“, след изрично съгласие, което Клиентът предоставя при първоначалното посещение на страницата на търговеца посредством бутон „Съгласен съм с използване на „Бисквитки/ кукита (cookies)“. Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. По всяко време потребителят има право да оттегли съгласието си за инсталиране на „Бисквитки/ кукита (cookies)“.

Разкриване на информацията

ИНФОТЕЛ 2000 ООД чрез z-light.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • ИНФОТЕЛ 2000 ООД чрез z-light.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.